Chinese Astrologie

geschiedenis astrologie.
 
image

In het westen is weinig onderzoek gedaan naar de oorsprong van de Chinese astrologie en ook de opvatting over de waarde van deze astrologie is in het westen ver beneden peil.

De basis is iets anders dan die van de westerse astrologie. Al spelen alle belangrijke bouwstenen een even belangrijke rol: constellaties, maar dan hier die die de poolster omgeven. Deze leiden tot de 28 huizen. De dierenriem heeft 12 afdelingen, maar ze verschillen hemelsbreed van de westerse.

Omstreeks 100 vChr is de eerste bron met astrologische voorspellingen in de Chinese astrologie geboekstaafd. De basis: opkomende planeten en hun gang door de constellaties.

Geboortehoroscopen werden voor het eerst gemaakt tegelijk met die in het westen, namelijk omstreeks het jaar 0.


 

Wei Ning

De oudst bekende chinese astroloog is Wei Ning die tussen - 550 en - 559 werd geboren.

De chinese astrologie wordt een belangrijke bron van vernieuwing voor de westerse, nu China meer gaat participeren in het wereldgebeuren. Met name op het gebied van de holistische gezondheidsleer heeft deze vorm veel te bieden.

Hoe ging het verder?Wie geinteresseerd is, kan de rest van dit artikel bij me opvragen. Liefst met een fatsoenlijke motivatie.