Indische Astrologie

de Huizen van de Maan.
 
image Astrologie in India: de eerste mythe over het ontstaan van astrologie luidt dat Egypte de bron is, de tweede mythe over het ontstaan van astrologie luidt dat India de bron is. Wat India betreft zijn er twee opvattingen. De eerste luidt dat astrologie duizenden jaren voor Christus werd uitgevonden in India en de tweede luidt dat alle astronomie en astrologie in India werd ingevoerd vanuit Griekenland door de veroveraar Alexander die groot wordt genoemd omdat hij zijn plaats onder de zon niet kende. Er zal wel nooit een eind aan deze verscheidenheid van meningen komen, want India heeft een zeer oude cultuur en er zijn geen historische bronnen over deze cultuur. Toch slaat de weegschaal door naar de theorie dat de Indiers astrologie hebben overgenomen. De argumenten daarvoor zijn de volgende:
 • de oude Indiers beschikten over voldoende astronomsiche gegevens om hun kalender redelijk nauwkeurig op te stellen, maar astronomische observaties waren nooit erg exact. En dat ondanks de behoorlijk ontwikkelde wiskunde die ze bezaten.
 • Voordat de Indiers in contact kwamen met de Grieken hebben ze geen enkel verband gelegd tussen de drie belangrijke peilers waarop astrologie berust: astronomie, wiskunde en mythologie.

  Indie: de siderische zodiak: pre-ptolemeische astrologie

  De Griekse invloeden in de Indische astrologie kunnen met zekerheid worden gelocaliseerd na Hipparchus en voor Ptolemeus. Vooral het gebruik van de siderische zodiak, tot op de dag van vandaag het kenmerk van de indische astrologie, wijst er op dat Ptolomeus niet is besteed aan de Indiers.

  Toen de Griekse invloed eenmaal een feit was hebben de Indiers hun eigen rijke cultuur ingebracht en zo hun eigen vorm van astrologie gecreeerd. De belangrijkste vernieuwing was de centrale positie die de maan inneemt in deze astrologie, waardoor het werkelijkheidsgehalte voor de dagelijkse praktijk van deze astrologie zoveel hoger is dan die van de westerse astrologie.


   

  Maansknopen

  Ook de maansknopen spelen een centrale rol in de indische astrologie, iets wat pas ver in de 20e eeuw werd opgepikt door de westerse astrologie, niet als normaal alledaags verschijnsel maar iets waar heel geheimzinnig over wordt gedaan, wat laat zien dat dit aspect van het dagelijks leven vreemd is voor de westerse astrologie.

  Een volgende bijdrag die de Indiers leverden was een verbetering van de Platoonse en Aristotelische astronomie, met name door Aryabadha, de belangrijkste astronoom uit de tijd omstreeks 450 vChr, die ontdekte dat de aarde om haar as draait.  Hoe ging het verder?  Wie geinteresseerd is, kan de rest van dit artikel bij me opvragen. Liefst met een fatsoenlijke motivatie.

 •