Astrologie in de Middeleeuwen

misvattingen, geen neergang, maar hoogbloei.
 
image

De middeleeeuwen lopen van 500 tot 1500. Voor de astrologie kent deze periode de volgende indeling:

  1. de vroege middeleeuwen van 500-800.
  2. opleving in de 8e eeuw.
  3. de vertalingen uit het Arabisch: 10-13e eeuw.
  4. De scholastiek: 11e - 13e eeuw.
  5. opleving Aristoteles in de 13e en 14e eeuw, inclusief de eerste kritische benadering van het onderwerp.

De vroege midddeleeuwen: 500-800


Met name in Gallie was astrologie populair. Maar langzaam aan werd het vervangen door het weer en de zogenoemde "egyptische dagen". Alleen kometen en eclipsen spraken nog tot de verbeelding van de massa. Edwin [ 616- 632 ] , de koning van Nordombrie had een spaanse astroloog in dienst met de naam Pellitus, zijn raadgever in de oorlog met de Kelten.

De serieuze vorm overleefde in kloosters met hun blibliotheken, waarin de Etymologiae van Isidorus de bischop van Sevilla [ 560- 636 ] en de Consolationes van Boethius [ 480- 452 ] te vinden waren.

Ook Augsutinus was in zijn gnostische jeugdjaren niet afkerig van heidense leringen, maar met name de oude kerkvaders verwierpen alle Griekse denken. In de zesde eeuw was het met name Cosmas die de tabernakel-allegorie van Clemens van Alexandrie [ 200 ] in Topographia Christiane omzette in de kolderieke opvatting van de aarde als platte schijf, tweemaal zo breed als lang. De opvatting die uit boek Genesis stamt en eeuwenlang gepropageerd werd door de kerk en haar tyrannieke klunzen.

Karel de grote riep in de 8e eeuw Alcuinus aan zijn hof en daarmee kwam astrologie opnieuw tot bloei. Ook Karel de Grote was een kundig astroloog en na hem hadden alle frankische vorsten astrologen in dienst.


 

Vertalingen uit het Arabisch en de scholastiek

Vanaf de 10e eeuw omtstonmd opnieuw intellectuel honger in Europa en het centrum van alle cultuur in die tijd was het door de Moren bezette Spanje. ER was met name behoefte aan serieuze literatuur over astrologie, want die was verloren gegaan in de rest van het continent.

Hoe ging het verder?Wie geinteresseerd is, kan de rest van dit artikel bij me opvragen. Liefst met een fatsoenlijke motivatie.